Thực hiện thi công gói: sơn giao thông, thiết bị an toàn giao thông và hệ thống tự động tòa nhà Văn phòng quốc hội

Thực hiện cung cấp lắp đặt hoàn thiện hệ thống an toàn giao thông công trình Văn phòng tòa nhà quốc hội hạng mục:
– Sơn kẻ vạch giao thông
– Sơn vàng đen phản quang
– Thiết bị an toàn giao thông: Gờ giảm tốc, ốp góc cột, chặn lùi xe
– Hệ thống tự động

Công trình đã hoàn thiện và đưa vào hoạt động ổn định, đạt yêu cầu và tiêu chuẩn chất lượng dự án nhà nước